شرکت رومینا دانش پارتاک

None

درباره این شرکت

شرکت رومینا دانش پارتاک، از سال 1396 به عنوان اولین گروه در بخش تخصصی کنترل آفات و ناقلین بهداشتی و دامپزشکی در صنعت دام و طیور بنیان گذاری شد. این شرکت در سال 1400 به عنوان یک شرکت ایده محور، فعالیت خود را در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان آغاز نموده است. یکی از مهمترین اهداف این شرکت ارائه محصولات تخصصی دانش محور و مشاوره‌های فنی به تولید کنندگان صنعت دام و طیور بوده است. این شرکت با بهره‌گیری از متخصصان و نخبگان دانشگاهی در جهت برطرف کردن معضلات این صنعت و خودکفایی ملی، برنامه های بلند مدتی را برای تولید محصولات نوین دارد.

شرکت رومینا دانش پارتاک